logo
border-address-top

Dr Paul De Nys

Vredelaan 1
8370 Blankenberge

Tel: 050/41.19.40
border-address-bottom

Praktijkinfo

Tarieven

Ik ben een geconventioneerde huisarts,dit wil zeggen dat de wettelijke tarieven toegepast worden.U betaalt geen hoger ereloon als u op afspraak komt.

Mensen met een OMNIO-statuut hebben recht om verzorgd te worden via de derde betalingsregel:zij betalen enkel het gepaste remgeld,het resterende bedrag wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.Ook de patiënten met het statuut van chronische ziekte worden via derde betalingssysteem geholpen.

Mensen die in een financiële noodsituatie verkeren kunnen eveneens via het systeem derde betaling geholpen worden.Zij betalen dan enkel het remgeld.

GMD 

Het is sterk aan te raden dat elke patiënt die regelmatig in de praktijk gevolgd wordt een GMD aangaat. 

In uw GMD (Globaal Medisch Dossier) worden al uw medische gegevens bijgehouden : medicaties,ziektes,familiale geschiedenis,vaccinaties... Dit is van groot belang voor een goede opvolging en kwalitatieve geneeskunde.

Het aangaan of verlengen van een GMD kost u niets : het wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds of kan desnoods via derde betaling geregeld worden.Het biedt u tal van voordelen :

* wij engageren ons om al uw medische gegevens bij te houden (nuttig bij doorverwijzing,opvolging,preventiedossiers,administatieve formulieren...)

* u krijgt een hogere terugbetaling van de medische kosten door uw ziekenfonds

* u krijgt volledige terugbetaling van het supplement bij de avondraadplegingen

* u krijgt een verhoogde terugbetaling op het ereloon van de specialist,wanneer uw huisarts u verwijst (per specialist slechts 1x per jaar) 

* u kunt zonodig instappen in een zorgtraject (diabetes,nierinsufficiëntie..)

 

Medische afgevaardigden

Medisch afgevaardigden worden enkel nog ontvangen op afspraak.U maakt uw afspraak telefonisch of op de website;de afspraken vinden plaats op vrijdag tussen 13u en 13u45 volgens tijdschema.Gelieve niet meer dan 4x per jaar een afspraak te maken.

 

Telefonisch overleg

Zowel voor de arts als voor de patiënt zijn telefoonoproepen tijdens de raadpleging zeer storend.We streven met het online-afsprakensysteem naar een beperking van het aantal oproepen.Voor het bespreken van de resultaten of voor specifieke vragen wordt u verwezen naar een telefoonblokje tussen 19u en 19u30.Voor een uitgebreidere bespreking of probleem komt u best zelf op de raadpleging of maakt u een afspraak.

Verlof en Afwezigheden 

Afwezigheid van uw arts wordt steeds medegedeeld bij het boeken van uw afspraak,of is te lezen op de website (Nieuws).Uitzonderlijk is de praktijk gesloten,dit wordt zo tijdig mogelijk aangekondigd.

 

Voorschriften en attesten 

Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk of tijdens een huisbezoek.Het telefonisch aanvragen van voorschriften dient daardoor zoveel mogelijk vermeden te worden.Er worden u voldoende voorschriften meegegeven tot een volgende controle vereist is.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid.Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

 

 

 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax